ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวขวัญยุพา ศรีสว่าง

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 27หมู่8 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ความเชี่ยวชาญ
  1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนาเเละเพิ่มขีดความสามารถในการทำการตลาดดิจิทัลสำหรับเกษตรรุ่นใหม่ในพื้นที่ อบต.ดำเนินสะดวก (The Development and capabilities in digital marketing for Smart famers at Damnoen Saduak Ratchaburi Provence)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ