ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวปรารถนา เเซ่อึ้ง

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 120 ถ.เทศบาล2 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การศึกษาประวัติศาสตร์เเละวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดสุพรรณบุรีเเละจังหวัดนครปฐม อบต.พลับพลาไชย (A study of history and culture of Lao Ethnic Group in Suphanburi and Nakhonpathom province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ