ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาววริยา จันทร์ขำ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 37/7หมู่ที่ 4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบการส่งเสริมการดูเเลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคกลาง อบต.บางพรม (A self-care promoting model for elderly in bankhontee and Bangphrom Sub-district,Samutsongkhram Province)
  2. รูปแบบการส่งเสริมการดูเเลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคกลาง อบต.บางคนที (A self-care promoting model for elderly in bankhontee and Bangphrom Sub-district,Samutsongkhram Province)
  3. รูปแบบการส่งเสริมการดูเเลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคกลาง อบต.หนองบัว (A self-care promoting model for elderly in bankhontee and Bangphrom Sub-district,Samutsongkhram Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ