ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 53หมู่ที่10 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

ความเชี่ยวชาญ
  1. นิติศาสตร์ (-)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาตำบลเครือข่ายคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อบต.พลับพลาไชย (Modeling of participatory subdistrict administration: a case study of cooperative network of Nakhon Pathom Rajabhat University)
  2. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก (-)
  3. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาตำบลเครือข่ายคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อบต.บางปลา (Modeling of participatory subdistrict administration: a case study of cooperative network of Nakhon Pathom Rajabhat University)
  4. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาตำบลเครือข่ายคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อบต.จอมบึง (Modeling of participatory subdistrict administration: a case study of cooperative network of Nakhon Pathom Rajabhat University)
  5. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการตำบลเเบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาตำบลเครือข่ายคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทต.เจ็ดเสมียน (Modeling of participatory subdistrict administration: a case study of cooperative network of Nakhon Pathom Rajabhat University)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ