ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
 • 120/49 ซ.นนทรี14(นาคสุวรรณ) แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กทม

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
 1. รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทรงคนอง (An Appropriate model for solid waste management of Local Administrative Organization)
 2. รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งขวาง (An Appropriate model for solid waste management of Local Administrative Organization)
 3. รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.หนองพลับ (An Appropriate model for solid waste management of Local Administrative Organization)
 4. รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าปล้อง (An Appropriate model for solid waste management of Local Administrative Organization)
 5. รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สวนผึ้ง (An Appropriate model for solid waste management of Local Administrative Organization)
 6. รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าหลวง (An Appropriate model for solid waste management of Local Administrative Organization)
 7. รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่างาม (An Appropriate model for solid waste management of Local Administrative Organization)
 8. รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.เลาขวัญ (An Appropriate model for solid waste management of Local Administrative Organization)
 9. รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.เอราวัณ (An Appropriate model for solid waste management of Local Administrative Organization)
 10. รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองอ้อ (An Appropriate model for solid waste management of Local Administrative Organization)
 11. รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.ดำเนินสะดวก (An Appropriate model for solid waste management of Local Administrative Organization)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ