ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวมัสลิน บัวบาน

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 6 หมู่ที่9 ต.พระเเท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การนำเสนอรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี (To study the Learning Center Management for Promoting Agro Tourism of Nongbua Sub-dustrict Administration Organization,Kanchanaburi province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ