ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นายวงศ์ระวิทย์ น้อมนำทรัพย์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 55/9 หมู่7ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. เเนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำเเพงเเสน จังหวัดนครปฐม (Guideline of development for Agro-tourism in Thungbua Sub-district,Kamphaengsaen District,Nakorn Pathom Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ