ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นายสัญญา ควรคิด

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 33หมู่4 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.ห้วยด้วย (Effects of hydroponics Activity for Self-Management Community in the Midwest Region)
  2. ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.หนองปลาหมอ (Effects of hydroponics Activity for Self-Management Community in the Midwest Region)
  3. ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.ทุ่งขวาง (Effects of hydroponics Activity for Self-Management Community in the Midwest Region)
  4. ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.ลำเหย ( Effects of hydroponics Activity for Self-Management Community in the Midwest Region)
  5. ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.หนองพลับ (Effects of hydroponics Activity for Self-Management Community in the Midwest Region)
  6. ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.ป่าเต็ง (Effects of hydroponics Activity for Self-Management Community in the Midwest Region)
  7. ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.หนองหญ้าปล้อง (Effects of hydroponics Activity for Self-Management Community in the Midwest Region)
  8. ผลของการจัดกิจกรรมการปลูกพืชเเบบไร้ดินในชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองพื้นที่ภาคกลางตะวันตก อบต.กระดังงา (Effects of hydroponics Activity for Self-Management Community in the Midwest Region)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ