ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นายพนม จองเฉลิมชัย

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 9 ซอยเพชรเกษม 76 เเขวงบางเเคเหนือ เขตบางเเค กทม

ความเชี่ยวชาญ
  1. การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (math)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมมือ สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเทศบาล ตำบลบางเเเพ (Development Local Integrated Curriculum using Participations Processes for Teachers in Bang pair Municipality office)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ