ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • kanokwan@uru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนาฐานข้อมูลเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกร เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงเคี่ยน อ.เชียงกลาง จ.น่าน (Development of the database of local farmers, seed The municipality Buddha Chiang Kien Nan Chiang Klang district.)
  2. การพัฒนาฐานข้อมูลเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (Development of the database of local farmers, seed Tambon ban Dan Na Kham Mueang Uttaradit province.)
  3. การพัฒนาฐานข้อมูลเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกร (Development of a database of local farmers with seeds)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ