ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางวรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้อมูลส่วนตัว
  • 21/87 ม.3 ซ.รุ่งส่วาง ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  • Wareerat.K@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. ดี (ดี)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การเสริมสร้างสุขภาพทางกายโดยกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าในผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ