ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้อมูลส่วนตัว
  • 531/6 ม.1 ถนนบุรีรัมย์-สุรินทร์ ต.สาณ อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ 31000
  • thamyarasamee@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. - (-)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนขี้เกลือ ตำลบบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (-)
  2. การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในการป้องกันและกำจัดศัตรูพื้ชชุมชนบ้านโสกนกเต็มพัฒนา ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ