ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 355/21 หมู่ 1 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
  • zumsa_@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ