ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย รองศาสตราจารย์ศรินทร์ ทองธรรมชาติ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 80 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอนตูม ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (Community Participation on Waste Management of Ban Don Tum, Tumbon Lao, Amphoe Kosum Phisai; Maha Sarakham )
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ