ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อมูลส่วนตัว
  • 80 ต.ตลาด อ.เมืองจ.มหาสารคาม
  • Sapphasit1981@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (Guideline The Solid Waste Management In the household Banprong Subdistric Srithat District Udonthani Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ