ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้อมูลส่วนตัว
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • vongchala@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. แนวทางการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ พื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (Approaches for Organizing the Local Arts and Cultural Activities for Elderly Health Promotion in Ban Yang Sub-district Area, Phutthaisong District, Buriram Province )
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ