ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 38 หมู่ที่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  • nawaratpra@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ