พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.สกาด

ที่อยู่
ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน
บริบทชุมชน

phpHMlw0S

จำนวนประชากร
2880

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
อนัญญา สารไชย
เบอร์โทร
0960129321
ปัญหาในพื้นที่
  1. 9. ให้มีการพัฒนามาตรฐานเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยของชุมชนโดยชุมชน ()

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ