พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.บ้านไผ่

ที่อยู่
ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
1188

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ