พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.หาดทรายรี

ที่อยู่
ต.ทต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร


ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ