พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ท่าก้อน

ที่อยู่
ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร


ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเอกลักษณ์สินค้าของเทศบาลตำบลท่าก้อน (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ