พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.เฝ้าไร่

ที่อยู่
ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร


ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กำลังดำเนินการ)
  2. ขยะ (รอดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ