พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.บ่อเกลือเหนือ

ที่อยู่
ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
บริบทชุมชน

phpTgrRDx

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นิลวรรณ อักขระ
เบอร์โทร
0856942591
ปัญหาในพื้นที่
  1. การจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชนโดยผ่านกระบวนการจัดการฐานข้อมูลและการนำใช้ข้อมูลชุมชน ()

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ