พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.หนองพันทา

ที่อยู่
ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นางวัชราพร ใสกาง
เบอร์โทร
0812609804
ปัญหาในพื้นที่
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ