พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.ปัว

ที่อยู่
ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
บริบทชุมชน

phpRlJXlu

จำนวนประชากร
10658

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
วงวรรณ เทพอาจ
เบอร์โทร
0918637381
ปัญหาในพื้นที่
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี ()

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ