พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.สามแวง

ที่อยู่
ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
บริบทชุมชน
-

จำนวนประชากร
4349

ข้อมูลสุขภาพ
-

สิ่งแวดล้อม
-

ผู้ประสานงาน
นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ (นายกเทศมนตรี)
เบอร์โทร
044 656 159
ปัญหาในพื้นที่
  1. จัดทำฐานข้อมูล (รอดำเนินการ)
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะในการทำเกษตรกรรมยั่งยืน  (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ