พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.บ้านสิงห์

ที่อยู่
ต.บ้านสิงค์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร


ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. หนุนเสริมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหรือจัดทำธนาคารน้ำโดยชุมชน (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ