พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.บ้านกาศ

ที่อยู่
ต.บ้านกาศ อ.สูงเเม่น จ.แพร่
บริบทชุมชนจำนวนประชากร
2326

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
สาวิตรี กาซ้อง
เบอร์โทร
0864289900
ปัญหาในพื้นที่
  1. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง และการช่วยเหลือดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ  ()

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ