พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ป่าสังข์

ที่อยู่
ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร


ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ