พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.สันทรายงาม

ที่อยู่
ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย
บริบทชุมชน

phpnPjSAa

จำนวนประชากร
4233

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
จริยา เกณฑ์ทา
เบอร์โทร
053188059
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ