พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.สร้างถ่อ

ที่อยู่
ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
บริบทชุมชน
-

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ
-

สิ่งแวดล้อม
-

ผู้ประสานงาน
ปลัดสุขกาย ผลนาค
เบอร์โทร
0898448580
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ