พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.บ้านยาง

ที่อยู่
ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
8375

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายกฤตเมศ เสาไธสง (นายก อบต.)
เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต (กำลังดำเนินการ)
  2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี  (กำลังดำเนินการ)
  3. การเสริมสร้างสุขภาพทางกายโดยกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าในผู้สูงอายุ (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ