พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.เชียงเคี่ยน

ที่อยู่
ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
บริบทชุมชน

phpfYy7uV

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
พรรณพิมล ไชยสุวรรณ
เบอร์โทร
0623086199
ปัญหาในพื้นที่
  1. 2.จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและวางแผนจัดบริการให้การดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกสภาวะสุขภาพ ()

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ