พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ปงน้อย

ที่อยู่
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
บริบทชุมชนจำนวนประชากร
5729

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
ยุทธนา แก้วศักดิ์
เบอร์โทร
0857058999
ปัญหาในพื้นที่
  1. 2.จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและวางแผนจัดบริการให้การดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกสภาวะสุขภาพ ()

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ