พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.เม็งราย

ที่อยู่
ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
ธีรพงศ์ สุภาวรรณ
เบอร์โทร
0809744596
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ