พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.บ้านแป้น

ที่อยู่
ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน
บริบทชุมชน
บริบท
phpldP58s

จำนวนประชากร
6324

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายรังสรรค์ ขว้างแป้น
เบอร์โทร
085-8679085
ปัญหาในพื้นที่
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี ()
  2. สารเคมีตกค้าง ()

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ