พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ดอนไฟ

ที่อยู่
ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
บริบทชุมชน

phpYjL5hs

จำนวนประชากร
3833

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
สาวิตรี วงส์สวัสดิชัย
เบอร์โทร
0972751632
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ