พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.หัวเสือ

ที่อยู่
ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
บริบทชุมชนจำนวนประชากร
6518

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
ไพศาล หวังใจ
เบอร์โทร
0815940521
ปัญหาในพื้นที่
  1. 1. ส่งเสริมให้เพิ่มครัวเรือนเกษตรกรรมยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของครัวเรือนในตำบล ()

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ