พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.นาปัง

ที่อยู่
ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
บริบทชุมชน

บริบทพื้นที่

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ

1
2
3
4

สิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
5
6

ผู้ประสานงาน
นางสาวเบญจรัตน์ พรมยะ
เบอร์โทร
0810208845
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ