พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.น้ำปั้ว

ที่อยู่
ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน
บริบทชุมชน

บริบทพื้้นที่

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ

1
2
3
4
5

สิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
5
6

ผู้ประสานงาน
นางพรรณิภา มาสี
เบอร์โทร
0810343511
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ