พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ยางขี้นก

ที่อยู่
ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร


ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ