พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.สถาน

ที่อยู่
ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
บริบทชุมชน

บริบท

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ

1
2
3
4
5

สิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
5
6

ผู้ประสานงาน
นายวิษณุ บุญสิงห์
เบอร์โทร
0856216988
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ