พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.น้ำตก

ที่อยู่
ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน
บริบทชุมชน

บริบทพื้นที่

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ

1
2
3
4
5

สิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
5
6

ผู้ประสานงาน
นางวนิดาภรณ์ ทิพย์ปาละ
เบอร์โทร
0857077859
ปัญหาในพื้นที่
  1. ด้านสุขภาพ ()
  2. ด้านสังคม ()
  3. ด้านสิ่งแวดล้อม ()

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ