พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.สถาน

ที่อยู่
ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน
บริบทชุมชน

บริบทพื้นที่

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ

1
2
3
4
5

สิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
5
6

ผู้ประสานงาน
นายสิทธิชัย ฟองสี
เบอร์โทร
0904644049
ปัญหาในพื้นที่
  1. ด้านสุขภาพ ()
  2. ด้านสังคม ()
  3. ด้านสิ่งแวดล้อม ()

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ