พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.หาดเจ้าสำราญ

ที่อยู่
ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายบุญยอด มาคล้าย
เบอร์โทร
089-2545030
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ