พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.สมอพลือ

ที่อยู่
ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
บริบทชุมชน
ตำบลสมอพลือ ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับอำเภอบ้านลาด นับเป็นเวลา 100 ปี เศษสมัยก่อนตำบลนี้มีแม่น้ำไหลผ่านได้มีพ่อค้าเรือสำเภามาค้าขายสินค้าต่าง ๆ ได้ทอดสมอเรือพักแรมที่ตำบลนี้ประจำ และเมื่อเวลาทอดสมอเรือ สมอเรือได้ครือ ๆ ไปติด ที่สมอดานเป็นประจำ ชาวบ้านจึงเรียกว่าตำบล “สมอคลือ” และต่อมาคำว่า “สมอคลือ” เพี้ยนไปเป็น สมอพลือ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “สมอพลือ” ตั้งแต่นั้นมา ชุมชนที่อาศัยอยู่ในตำบลเป็นชุมชนดั่งเดิมที่ตั้งรกรากบ้านเรือนอยู่อาศัย ประกอบอาชีพทางการเกษตรและอาศัยทางน้ำเป็นทางสัญจรไปมา เป็นสังคมชนบทและวิวัฒนาการทางสังคมชนบท และต่อมาวิวัฒนาการทางสังคมทางการเมือง และทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีพื้นที่บางส่วนได้เปลี่ยนแปลงไปแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ตำบลสมอพลือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนประชากร
2

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม
ลักษณะทั่วไปของตำบลสมอพลือ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านทางทิศตะวัน ตกของตำบล (ไหลผ่านหมู่1และหมู่2) และมีคลองชลประทานสายสามตัดผ่าน (หมู่ 1,2,3 และหมู่ 6) ทางทิศใต้มีถนนเพชรเกษมตัดผ่านกลางตำบล (หมู่ 1,2 และ 6) สภาพพื้นที่ทั่วไป เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม

ผู้ประสานงาน
นายชัฏ แสงหิรัญภาดา
เบอร์โทร
089-900-2266
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ