พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ห้วยลึก

ที่อยู่
ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายชิด เกิดเกษม
เบอร์โทร
081-1911472
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ