พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ไร่โคก

ที่อยู่
ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายสมิง คงประเสริฐ
เบอร์โทร
087-9318345
ปัญหาในพื้นที่
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ