พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.สะเนียน

ที่อยู่
ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน
บริบทชุมชน

บริบทพื้นที่สะเนียน

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ

1
2
3
4
5

สิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
5
6

ผู้ประสานงาน
พันจ่าโทธีรวัฒน์ ยศอินทร์
เบอร์โทร
0844244245
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ