พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ดอนไผ่

ที่อยู่
ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายโสภณ อุดมโภชน์
เบอร์โทร
081-9388829
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ